Thể lệ chương trình ‘Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh’

Ban tổ chức chương trình đang tiếp nhận hồ sơ từ các ứng viên trên cả nước để tìm kiếm các gương mặt xứng đáng trở thành đại sứ.

“Hành trình tìm kiếm đại sứ Đại dương xanh” do Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Công ty Cổ phần Bảo trợ truyền thông PL và Công ty Cổ phần AC Media Group tổ chức.

Chương trình tổ chức trên 63 tỉnh đô thị của Việt Nam nhằm tìm kiếm các gương mặt xứng đáng trở thành đại sứ. Thông qua chương trình, ban tổ chức kêu gọi cùng đồng nâng cao nhận thức đối có công tác bảo vệ môi trường biển hải đảo, ứng phó thiên tai, thích ứng có biến đổi khí hậu toàn cầu.

Dưới đấy là thể lệ cuộc thi:

Đối tượng tham dự

Là công dân Việt Nam có nhiều vận hành thiết thực đóng góp trong vận hành tuyên truyền, quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo Việt Nam, bao gồm:

Những người có tầm ảnh hưởng tốt trong cùng đồng xã hội; có đóng góp tích cực trong vận hành tuyên truyền, quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo Việt Nam.

Các công ty, doanh nhân có đóng góp tích cực trong công cuộc thi công phát triển kinh tế đất nước. Các chuyên gia về lịch sử, kinh tế, giáo dục, khoa học công nghệ về duyên hải và biển đảo… Các nghệ sĩ nổi tiếng.

Giảng viên, sinh viên đang học Đại học, Cao đẳng.

Ngư dân, người dân có phát minh, cống hiến cho vận hành khai thác, bảo vệ bền vững tài nguyên môi trường, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Người được các cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức chính trị xã hội trình làng; các đối tượng khác phải thích hợp có tiêu chí, điều kiện do Ban Tổ chức thẩm định hồ sơ và đề xuất.

polyad

Hành trình tìm kiếm đại sứ Đại dương xanh đang tìm kiếm các gương mặt xứng đáng trở thành đại sứ.

Điều kiện đăng ký tham dự

Điều kiện chung:

Là công dân Việt Nam có độ tuổi từ 18 trở lên, có đạo đức, sức khỏe tốt, đủ điều kiện tham dự các vận hành cùng đồng.

Không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các nhóm đối tượng cụ thể

Những người có tầm ảnh hưởng tốt trong xã hội, vượt bậc, tiêu biểu (gương mặt thanh niên tiêu biểu, chiến sĩ, điển hình hiện đại…).

polyad

Nhiều doanh nhân, nghệ sĩ tham dự lễ ra mắt.

Những người có đóng góp tích cực, tầm ảnh hưởng trong vận hành tuyên truyền, quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo.

Gương mặt thanh niên tiêu biểu có nhiều vận hành thiết thực cho cùng đồng, xã hội.

Các tấm gương điển hình hiện đại trong vận hành bảo vệ tài nguyên và môi trường…

Giảng viên, sinh viên

Đang là giảng viên, sinh viên ở các trường Đại học trên toàn quốc.

Đã tham dự các chương trình, nhiệm vụ, dự án liên quan đến biển, hải đảo, bảo vệ môi trường ứng phó có biến đổi khí hậu.

Có nhiều thành tích trong việc tham dự các vận hành phong trào ở trường và địa phương.

Doanh nhân, chủ công ty

Là lãnh đạo công ty tư nhân, hộ kinh doanh cá thể.

Có đóng góp lớn trong các vận hành xã hội. Nhiệt tình, tâm huyết tham dự các vận hành cùng đồng, xã hội. Có mong muốn tích cực trong việc tăng nguồn lực xã hội cho các vận hành về khai thác bền vững tài nguyên biển, hải đảo, bảo vệ môi trường.

Doanh nghiệp được thành lập từ 02 năm trở lên, kinh doanh nghành nghề hợp pháp, có nhiều dự án, vận hành phục vụ cùng đồng xã hội.

Chuyên gia, nhà tìm hiểu

Có các công trình tìm hiểu khoa học, các dự án liên quan đến biển, hải đảo, bảo vệ môi trường.

Kết quả các công trình tìm hiểu, dự án đã được phổ biến và nhân rộng, đóng góp thiết thực cho kinh tế – xã hội.

Nghệ sĩ, Hoa hậu, Hoa khôi

Là nghệ sĩ có giấy chứng nhận theo học các trường đào tạo văn hóa – nghệ thuật hoặc hoa hậu, hoa khôi, á khôi có giấy chứng nhận từ ban tổ chức cuộc thi, được nhà nước công nhận.

Có ảnh hưởng tích cực đối có cùng đồng xã hội qua quá trình vận hành nghệ thuật, vận hành xã hội.

Ngư dân, người dân

Là ngư dân hoặc chủ có tàu đánh bắt ngoài khơi.

Tuân thủ pháp luật về biển, đảo trong nước và quốc tế.

Được công nhận là điển hình trong công tác bảo vệ môi trường, khai thác bền vững tài nguyên biển, hải đảo.

Có sáng kiến và được phổ biến, nhân rộng trong cùng đồng trong vận hành khai thác bền vững tài nguyên biển, sản phẩm khai thác thân thiện có môi trường.

polyad

Các hoa hậu, hoa khôi, á hậu, á khôi ở đêm lễ ra mắt.

Hồ sơ đăng ký tham dự

Hồ sơ chung cho các nhóm đối tượng

Đơn đăng ký tham dự cuộc thi theo mẫu.

1 bản phác thảo vận hành, ý tưởng, dự án theo mẫu (dài không quá 4 trang A4).

Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của đơn vị công tác hoặc nơi cư trú.

Bản sao giấy khai sinh.

Giấy khám sức khỏe trong thời gian 06 tháng gần nhất.

Clip trình làng ngắn về chính bản thân và các mong muốn của mình có chương trình Đại sứ Đại dương xanh (thành đĩa CD hoặc link Youtube, chế độ Full HD).

Hồ sơ riêng theo các nhóm đối tượng (kèm theo hồ sơ chung):

Nhóm đối tượng 1: Những người có tầm ảnh hưởng tốt trong xã hội, vượt bậc, tiêu biểu (gương mặt thanh niên tiêu biểu, chiến sĩ, điển hình hiện đại…).

Giấy trình làng hoặc xác nhận của đơn vị đang công tác.

Giấy khen, bằng khen, tư liệu … về thành tích, đóng góp trong vận hành tuyên truyền, quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo.

Nhóm đối tượng 2: Giảng viên, sinh viên

Giấy trình làng của trường Đại học đang giảng dạy, học tập.

Bằng khen, giấy khen của Nhà trường trong các vận hành học thuật.

Giấy chứng nhận hoặc các tư liệu liên quan (hình ảnh, video…) về việc tham dự các vận hành phong trào doTrường tổ chức hoặc các vận hành cùng đồng của các tổ chức xã hội.

Có thông tin chứng minh về việc tham dự vận hành liên quan đến biển đảo (nếu có).

Giấy chứng nhận ngoại ngữ (nếu có).

Nhóm đối tượng 3: Doanh nhân, chủ công ty

Giấy phép đăng ký kinh doanh.

Video trình làng Doanh nghiệp (đĩa CD hoặc link youtube).

Giấy chứng nhận, hoặc các tư liệu liên quan (hình ảnh, video…) đến các vận hành xã hội của Doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận thành tích của Doanh nghiệp đạt được trong 2 năm gần nhất (nếu có).

Nhóm đối tượng 4: Chuyên gia, nhà tìm hiểu

Bằng Tiến sĩ; giấy chứng nhận đạt nguyên tắc chức danh GS, PGS (nếu có).

Các công trình, dự án đã triển khai thực tiễn; các bài báo về công trình tìm hiểu khoa học; sách xuất bản (nếu có).

Giấy chứng nhận hoặc tư liệu (hình ảnh, video…) liên quan đến các vận hành xã hội, cùng đồng.

Nhóm đối tượng 5: Nghệ sĩ, người đẹp

Bằng hoặc giấy chứng nhận đã từng theo học ở các trường đào tạo văn hóa – nghệ thuật (nếu có).

Đối có các hoa hậu, hoa khôi, á hậu cần 2 ảnh toàn thân trang phục tự chọn; giấy chứng nhận danh vị của ban tổ chức cuộc thi, được nhà nước công nhận (nếu có).

Tư liệu liên quan đến các quá trình vận hành xã hội, cùng đồng (video, hình ảnh…).

Nhóm đối tượng 6: Ngư dân, người dân

Giấy chứng nhận có tàu đánh bắt ngoài khơi (nếu có).

Có giấy khen, giấy chứng nhận, ghi nhận… trong khai thác sạch, khai thác bền vững tài nguyên biển.

Có sáng chế, phát minh phổ biến nhân rộng cho các ngư dân khác trong khai thác, bảo vệ tài nguyên môi trường biển (nếu có)

Địa điểm nhận hồ sơ

Nơi phát hành và nhận hồ sơ đăng ký tham dự chương trình

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Báo Tài nguyên và Môi trường, các con phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội.

Công ty Cổ phần Bảo trợ Truyền thông PL, Công ty Cổ phần AC Media Group. Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà Rivera Park Sài Gòn, 7/28 Thành Thái, phường 14, quận 10, TP HCM

Hoặc tải từ website: daisudaiduongxanh.vn.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: đến hết ngày 25/12.

Liên hệ:

– Ông Cao Minh Tuấn – Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Báo Tài nguyên và Môi trường, các con phố Dương Đình Nghệ, Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0969 22 44 68.

– Bà Chu Loan – Chủ tịch Công ty Cổ phần AC Media Group. Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà Rivera Park Sài Gòn, 7/28 Thành Thái, phường 14, quận 10, TP HCM. Điện thoại: 091.228.8457 – 0974.111.915.

(Nguồn: Media Group)

Bạn đang xem chuyên mục kinh doanh duantheresidence.net ở https://duantheresidence.net

Xem Thêm Thông Tin:
==> Những lưu ý và thủ tục khi làm hồ sơ vay vốn ngân hàng
==> Hướng dẫn cách tính lãi suất vay ngân hàng mua nhà đầy đủ nhất
==> Diện tích và dân số các Quận, Huyện ở TP.HCM khác nhau ra sao?
==> Những điều cần biết khi đặt cọc mua bán nhà
==> Phong thủy nhà ở: Những việc cần làm khi dọn vào mới
==> Hướng dẫn làm sổ đỏ cho nhà đất mua bán viết tay
==> Những Kinh nghiệm mua nhà mà tôi chia sẽ
==> Những lưu ý chẳng thể bỏ qua khi vay tiền mua nhà
==> Thủ tục tách sổ đỏ như thế nào ?
==> Bảng so sánh giúp khách hàng biết được nên vay tiền mua nhà hay thuê
==> Hướng dẫn cách tính kinh phí xây nhà dễ thực hiện và tương đối chính xác
==> Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang thổ cư
==> Phân biệt sổ hồng và sổ đỏ khác nhau ra sao?
==> Thủ tục mua bán nhà ở hình thành trong tương lai
==> Hầm chui An Sương – Thông xe mở “nút thắt” cửa ngõ Tây Bắc Sài Gòn
==> Dự án Tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương
==> Chủ đầu tư Kim Tâm

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *